Ostatnie wiadomości

Zarządzenie Nr 1200/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2014 r. 2014-08-28 21:02:01
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków wspólnot mieszkaniowych.
czytaj więcej »
O wolnym lokalu użytkowym powiadomi e-mail. 2014-08-19 21:09:56
Na internetowej stronie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych pojawiła się nowa funkcjonalność dotycząca lokali użytkowych. Jeśli lokal zmieni status na wolny - osoby zainteresowane jego wynajęciem otrzymają stosowną informację pocztą elektroniczną.
czytaj więcej »
Rozstrzygnięcie programu "Wspólne podwórko" - edycja 2014 2014-07-28 22:01:08
Zakończyła się kolejna edycja gdańskiego programu, w ramach którego wspólnoty dzierżawiące od miasta podwórka mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w ich zagospodarowaniu.
czytaj więcej »
Debata szkoleniowa. 2014-07-01 11:42:24
W poniedziałek, 30.06.2014 r., Gdańsk Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. przeprowadził debatę szkoleniową dla pracowników z pionów administrowania nieruchomościami z GZNK oraz UM w Gdańsku. Celem szkolenia była wymiana doświadczeń pomiędzy zaproszonymi gośćmi-prelegentami, a jego uczestnikami.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 799/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 czerwca 2014 r. 2014-06-24 09:21:05
zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, wydzierżawiane na cele inne niż rolnicze.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »