Dzierżawy gruntów

Zasady oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska, z przeznaczeniem na:

Aktualne ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 1208/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-21 13:27 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków Wspólnot Mieszkaniowych.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1177/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-14 12:23 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowego dzierżawcy.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1160/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-12 13:03 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowych dzierżawców.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1154/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-12 13:00 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1159/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-11 14:51 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności gastronomicznej.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1158/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-11 14:48 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1153/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-11 14:44 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1157/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-10 15:14 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowego dzierżawcy
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1156/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-10 15:12 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1126/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-06 13:30 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców
czytaj więcej »

Zobacz rówież: Archiwum dzierżaw

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w Gdańsku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę podlegają opublikowaniu w okresie 21 dni na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń:

Ponadto informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.