Jednostki organizacyjne

Pion Dyrektora Naczelnego

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Pion Głównego Księgowego - Głównego Ekonomisty

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.