Spis telefonów: Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 7

ul. Mściwoja II 44
Gdańsk-Oliwa

Kolorem niebieskim podano telefon + fax.
Kolorem czerwonym podano numery faxów.

pokój dział pracownik telefon wewn.
2
BOM7 Administrator 58 524-56-76903, 58 512-30-54930, 58 512-30-02909,
BOM7 Administrator 58 512-30-02909, 58 512-30-54930, 58 524-56-76903,
6
BOM7 Specjalista ds. windykacji 58 520-43-16807,
BOM7 Specjalista ds. windykacji 58 520-43-16807,
8
BOM7 Starszy administrator 58 341-26-20802,
11
BOM7 Inspektor ds. windykacji 58 553-08-11923, 58 512-30-59927, 58 512-30-43910,
BOM7 Starszy inspektor ds. windykacji 58 512-30-43910, 58 512-30-59927, 58 553-08-11923,
13
BOM7 Administrator 58 553-59-12937, 58 512-30-51934,
BOM7 Administrator 58 512-30-51934, 58 553-59-12937,
14
BOM7 Inspektor Nadzoru 58 341-17-13800, 58 524-56-75901, 58 347-75-79900,
BOM7 Specjalista ds. technicznych 58 341-17-13800, 58 524-56-75901, 58 347-75-79900,
BOM7 Specjalista ds. technicznych 58 341-17-13800, 58 524-56-75901, 58 347-75-79900,
BOM7 Konserwator 58 524-56-75901, 58 347-75-79900, 58 341-17-13800,
21
BOM7 Starszy administrator - zarządca nieruchomości 58 552-26-29920, 58 344-41-48932,
23
BOM7 Starszy administrator - zarządca nieruchomości 58 522-00-52801,
24
BOM7 Administrator 58 553-44-53904, 58 511-00-35924,
25
BOM7 Kierownik BOM 58 511-00-24905,
27
BOM7 Administrator 58 512-30-56928, 58 552-38-74902,
28
BOM7 Starszy administrator 58 524-56-77921,
BOM7 Starszy administrator 58 524-56-77921,

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.