Ostatnie wiadomości

Zarządzenie Nr 1400/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2014 r. 2014-10-17 12:09:02
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym pod ogrody warzywno - kwiatowe.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1399/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2014 r. 2014-10-17 12:07:19
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Nabywanie i dzierżawa podwórek - nowa edycja. 2014-10-08 13:18:10
Miasto Gdańsk opublikowało drugą edycję wydanego w 2011 roku poradnika dla wspólnot mieszkaniowych, która ma na celu przekazanie wiedzy na temat zasad i przepisów związanych z nabywaniem i dzierżawą terenów przyległych do budynków mieszkalnych, zwanych podwórkami.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1344/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 września 2014 r. 2014-10-01 11:39:54
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków wspólnot mieszkaniowych.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1343/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 września 2014 r. 2014-09-30 11:53:26
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »