Ostatnie wiadomości

Zarządzenie Nr 1303/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2014 r. 2014-09-22 10:21:58
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1302/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2014 r. 2014-09-22 10:20:40
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1301/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2014 r. 2014-09-22 10:19:20
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Wizyta Borysa Panowa w GZNK. 2014-09-18 10:57:47
Miasto Gdańsk bierze udział w polsko-ukraińskim projekcie wsparcia reform samorządowych "Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE".
czytaj więcej »
Konkurs na najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa: do 10.10.2014. 2014-09-17 14:09:58
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »