Ostatnie wiadomości

Spotkanie robocze z Piotrem Grzelakiem. 2015-01-20 10:09:28
W piątek, 16.01.2015 r., Pan Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej - spotkał się na Biskupiej Górce z przedstawicielami GZNK, ZDiZ, oraz Referatu Rewitalizacji UM w Gdańsku. Celem spotkania było bezpośrednie zaznajomienie się nowego Zastępcy z wyzwaniami, jakie występują w poszczególnych dzielnicach miasta.
czytaj więcej »
Przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na GARAŻE - 16.02.2015 r. 2015-01-19 09:41:12
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 16 lutego 2015 r. w przetargu publicznym ograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne z przeznaczeniem na garaże.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 30/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 stycznia 2015 r. 2015-01-16 14:31:08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Przetarg na najem lokali użytkowych: 16.02.2014 r. 2015-01-16 14:07:11
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 16 lutego 2015 r. w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.
czytaj więcej »
Odpracowanie zaległości - zmiana stawki godzinowej. 2015-01-09 10:26:56
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że od dnia 01.01.2015 r. zmianie uległa stawka godzinowa za wykonywanie czynności w ramach świadczeń rzeczowych wykonywanych przez użytkowników lokali - dłużników.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »