Ostatnie wiadomości

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 października 2014 r.
2014-11-20 12:55:44
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1562/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2014 r. 2014-11-20 12:45:08
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1559/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2014 r. 2014-11-20 12:43:18
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Konkurs na najem lokali użytkowych: do 15.12.2014 r. 2014-11-19 17:20:15
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.
czytaj więcej »
Konkurs na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na GARAŻE: do 15.12.2014 r. 2014-11-19 17:15:17
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.
czytaj więcej »

Więcej wiadomości »