Wiadomości

Piszą o nas: artykuł z miesięcznika "Nasza Wspólnota" Publikacja: 2017-01-16 11:24 | Archiwum: Podwórka
Rozmowa z Małgorzatą Górą, członkiem Zespołu ds. Podwórek w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.
czytaj więcej »
Konferencja "Gdańskie Rewolucje Podwórkowe 2016" - podsumowanie Publikacja: 2016-04-07 11:41 | Archiwum: Podwórka
Kolejny etap rewolucji przestrzennej i ewolucji społecznej za nami. Gdańskie programy wspierania inicjatyw sąsiedzkich cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Współpraca Gminy Miasta Gdańska i mieszkańców na polu rewaloryzacji podwórek nie tylko odmienia środowisko mieszkaniowe, ale również buduje umiejętność współdziałania i zaufania do innych.
czytaj więcej »
Ogłoszenie wyników konkursowego programu "Wspólne Podwórko 2016" Publikacja: 2016-03-31 14:51 | Archiwum: Podwórka
W dniach 7,10,22 marca 2016 r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowej, na których dokonano ostatecznej oceny i waluacji złożonych wniosków, na podstawie ogłoszonych uprzednio kryteriów oceniania.
czytaj więcej »
Program "Wspólne Podwórko 2016" - zakończono etap przyjmowania wniosków. Publikacja: 2016-03-01 14:03 | Archiwum: Podwórka
W dniu 29.02.2016 r. upłynął termin składania dokumentów do Programu "Wspólne Podwórko 2016".
Trwa weryfikacja złożonych wniosków. Do 31 marca 2016 r. komisja ogłosi listę zapleczy podwórzowych wybranych do realizacji.
czytaj więcej »

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.