Wiadomości

Zarządzenie Nr 1208/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-21 13:27 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków Wspólnot Mieszkaniowych.
czytaj więcej »
OFERTA PRACY Publikacja: 2017-07-18 08:18 | Archiwum: Oferty pracy
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Inspektora ds. wspólnot mieszkaniowych.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1177/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-14 12:23 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowego dzierżawcy.
czytaj więcej »
OFERTA PRACY Publikacja: 2017-07-13 14:36 | Archiwum: Oferty pracy
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Administratora - 2 etaty
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1160/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-12 13:03 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowych dzierżawców.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1154/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-12 13:00 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1159/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-11 14:51 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności gastronomicznej.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1158/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-11 14:48 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony - na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1153/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-11 14:44 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
czytaj więcej »
Najem w trybie bezprzetargowym: do 04.08.2017 r. Publikacja: 2017-07-11 11:08 | Archiwum: Przetargi
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem komunalnych lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert – z przeznaczeniem na prowadzenie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1157/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-10 15:14 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowego dzierżawcy
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1156/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-10 15:12 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
czytaj więcej »
OFERTA PRACY Publikacja: 2017-07-06 14:34 | Archiwum: Oferty pracy
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Starszego referenta ds. nieruchomości - 2 etaty
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1126/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2017 r. Publikacja: 2017-07-06 13:30 | Archiwum: Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców
czytaj więcej »
Najem w trybie bezprzetargowym: do 04.08.2017 r. Publikacja: 2017-07-04 12:36 | Archiwum: Przetargi
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem komunalnych lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert.
czytaj więcej »

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.