Wiadomości

Zarządzenie Nr 1019/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2017 r. Publikacja: 2017-06-22 16:00 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności handlowej i gastronomicznej.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1018/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2017 r. Publikacja: 2017-06-22 15:56 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 976/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 czerwca 2017 r. Publikacja: 2017-06-12 10:08 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
czytaj więcej »

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.