Wiadomości

Lokale użytkowe: naliczenie podatku VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Publikacja: 2017-07-31 10:43 | Ogłoszenia
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 7 czerwca 2017 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. akt I FSK 1769/15, doręczonym w dniu 18 lipca 2017 r.), uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 r., (Sygn. akt I SA/Gd 656/15).
czytaj więcej »
"Rudy Kot" Publikacja: 2017-06-28 08:55 | Ogłoszenia
Inwentaryzacja obiektu Garncarska 18/20 dla potrzeb konkursu na najem i zagospodarowanie obiektu.
czytaj więcej »
Wyniki trzeciej edycji Publicznej Oferty Najmu lokali socjalnych Publikacja: 2017-06-20 13:05 | Ogłoszenia
Wyniki III edycji Publicznej Oferty najmu lokali socjalnych, skierowanej do osób umieszczonych na zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska wykazie osób oczekujących na lokal socjalny.
czytaj więcej »
Gmina Miasta Gdańska - jedyny podatnik VAT Publikacja: 2017-01-04 09:13 | Ogłoszenia
Z dniem 1 stycznia 2017 roku Gmina Miasta Gdańska staje się jedynym podatnikiem VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Od tego dnia przyjmuje się zasadę, że wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży realizowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB realizuje się w imieniu Gmina Miasta Gdańska, a ujmuje w swoich księgach rachunkowych.
czytaj więcej »
Odpracowanie zaległości - zmiana stawki godzinowej. Publikacja: 2015-01-09 10:26 | Ogłoszenia
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że od dnia 01.01.2015 r. zmianie uległa stawka godzinowa za wykonywanie czynności w ramach świadczeń rzeczowych wykonywanych przez użytkowników lokali - dłużników.
czytaj więcej »

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.