Wiadomości

Zarządzenie Nr 782/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym

Załączniki:

Autor:
Ewa Dratwa
Publikujący:
Karolina Pacholska
Data wytworzenia:
2017-05-11
Data publikacji:
2017-05-11 10:05

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.