Wiadomości

Zarządzenie Nr 829/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki:

Autor:
Natalia Danowska
Publikujący:
Wojciech Borkowski
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19 12:38

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.