Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora nadzoru w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.

Informujemy, że w wyniku zakończania procedury naboru wybrana została

Pani Joanna Jażdżewska zam.  Gdańsk.

 

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko, uzyskała największą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykazała się dobrą znajomością obsługi komputera.

Autor:
Henryka Ziółkowska
Publikujący:
Wojciech Borkowski
Data wytworzenia:
2017-05-26
Data publikacji:
2017-05-26 11:36

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.