Wiadomości

Zarządzenie Nr 1160/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki:

Autor:
Danuta Kulikowicz
Publikujący:
Wojciech Borkowski
Data wytworzenia:
2017-07-12
Data publikacji:
2017-07-12 13:03

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.