Wiadomości

Zarządzenie Nr 1177/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowego dzierżawcy.

Załączniki:

Autor:
Dorota Liebon
Publikujący:
Wojciech Borkowski
Data wytworzenia:
2017-07-14
Data publikacji:
2017-07-14 12:23

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.