Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. wspólnot mieszkaniowych w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

W związku z powyższym komisja rekrutacyjna podjęłą decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru.

Uzasadnienie:
Kandydatka, która została wybrana w drodze naboru uzyskując najwyższą ilość punktów, zrezygnowała z zatrudnienia.

Autor:
Henryka Ziółkowska
Publikujący:
Karolina Pacholska
Data wytworzenia:
2017-07-18
Data publikacji:
2017-07-18 08:22

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.