Wiadomości

Zarządzenie Nr 1366/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Załączniki:

Autor:
Jerzy Chrustowski
Publikujący:
Karolina Pacholska
Data wytworzenia:
2017-08-08
Data publikacji:
2017-08-08 08:23

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.