Ostatnie wiadomości

OFERTA PRACY Publikacja: 2017-09-21 11:40 | Oferty pracy
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowiska
Administratorów

zobacz więcej

Wynik naboru Publikacja: 2017-09-20 14:47 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. projektów europejskich w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

zobacz więcej

Wynik naboru Publikacja: 2017-09-20 14:45 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta/Inspektora ds. kancelarii w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1707/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-19 11:27 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1706/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-19 11:24 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

zobacz więcej

Więcej wiadomości »

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.