Ostatnie wiadomości

"Gdańskie Otwarte Pracownie" - nowy program najmu lokali dla artystów Publikacja: 2017-10-17 08:21 | Aktualności
W poniedziałek zainaugurowano program „Gdańskie Otwarte Pracownie”, którego beneficjentami będą lokalni artyści. Program kierowany jest zarówno do twórców profesjonalnych – absolwentów uczelni artystycznych lub członków organizacji twórczych, jak i twórców nieprofesjonalnych.

zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1823/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-13 15:49 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1813/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-12 10:27 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1812/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-11 10:57 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości sąsiednich

zobacz więcej

Zarządzenie Nr 1814/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-11 09:29 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, dla dotychczasowego dzierżawcy

zobacz więcej

Więcej wiadomości »

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.