Dzierżawy gruntów

Aktualne ogłoszenia:
Zarządzenie Nr 1823/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-13 15:49 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy. zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1813/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-12 10:27 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1812/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-11 10:57 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków wspólnot mieszkaniowych i nieruchomości sąsiednich zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1814/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-11 09:29 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, dla dotychczasowego dzierżawcy zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1793/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2017 r. Publikacja: 2017-10-06 13:35 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. zobacz więcej

Zobacz rówież: Archiwum dzierżaw

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w Gdańsku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę podlegają opublikowaniu w okresie 21 dni na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń:

Ponadto informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.