Dzierżawy gruntów

Aktualne ogłoszenia:
Zarządzenie Nr 1707/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-19 11:27 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców. zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1706/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-19 11:24 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1705/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-19 11:21 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów poniesionych na gruncie. zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1654/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-08 12:39 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców. zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1598/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-07 08:28 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym na prowadzenie okrężnej działalności handlowej i gastronomicznej. zobacz więcej
Zarządzenie Nr 1597/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2017 r. Publikacja: 2017-09-07 08:16 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców. zobacz więcej

Zobacz rówież: Archiwum dzierżaw

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w Gdańsku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę podlegają opublikowaniu w okresie 21 dni na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń:

Ponadto informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.