Dzierżawy gruntów

Zasady oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska, z przeznaczeniem na:

Aktualne ogłoszenia:

Zarządzenie Nr 1418/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2017 r. Publikacja: 2017-08-16 09:00 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika lokalu użytkowego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1417/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2017 r. Publikacja: 2017-08-16 08:58 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowego dzierżawcy.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1366/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 sierpnia 2017 r. Publikacja: 2017-08-08 08:23 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków Wspólnot Mieszkaniowych
czytaj więcej »

Zobacz rówież: Archiwum dzierżaw

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w Gdańsku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę podlegają opublikowaniu w okresie 21 dni na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń:

Ponadto informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.