Gdańśki Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.

logo Gdańska
kanały RSS napisz do nas

Dzierżawy gruntów

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości położonych w Gdańsku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę podlegają opublikowaniu w okresie 21 dni na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń:

Ponadto informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Zasady oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Gdańska, z przeznaczeniem na:

Aktualne ogłoszenia:

Zobacz: Archiwum

Zarządzenie Nr 829/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 maja 2017 r. Publikacja: 2017-05-19 12:38 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 783/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2017 r. Publikacja: 2017-05-11 10:08 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 782/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 maja 2017 r. Publikacja: 2017-05-11 10:05 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym
czytaj więcej »