Gdańśki Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.

logo Gdańska
kanały RSS napisz do nas

Jednostki organizacyjne

Pion Dyrektora Naczelnego

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Pion Głównego Księgowego - Głównego Ekonomisty