Odpracowywanie długu

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy informuje, że w celu ułatwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych umożliwia się odpracowanie zaległości.

Przedmiotem umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych a dłużnikiem mogą być drobne prace porządkowe, usługowe świadczone na rzecz Gminy Miasta Gdańsk.

Osoby chętne do odpracowania długów mogą zgłaszać się do Biur Obsługi Mieszkańców do których należą jako najemcy. Należy złożyć podanie z prośbą o odpracowanie zadłużenia.

Zapoznaj się z:

nr opis
A 2/2017
do
100/2012

Aneks Nr 2 z dnia 25.01.2017 r. do Zarządzenia Nr 100/2012 z dnia 07.12.2012 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

A 1/2014
do
100/2012

Aneks nr 1 z dnia 09 grudnia 2014 r. do Zarządzenia nr 100/2012

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

100/2012

Zarządzenie nr 100/2012 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy z dnia 07 grudnia 2012 r.

w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.