Przyjęcia interesantów

Dyrektor Naczelny Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Dyrektor przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w pierwszą środę miesiąca
w godzinach 1200 – 1400,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Zasobami przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w każdą środę
w godzinach 930 – 1100,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w każdą środę
w godzinach 930 – 1100,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Główny Księgowy - Główny Ekonomista

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora GZNK SZB z dnia 29.01.2014 r., wszystkie interwencje są załatwiane przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi GZNK SZB, właściwymi dla przedkładanej sprawy.
Główny Księgowy - Główny Ekonomista przyjmuje interesantów wyłącznie w przypadku skarg na działalność osób w bezpośredniej podległości służbowej.

Przyjęcie interesantów odbywa się w każdą środę
w godzinach 930 – 1100,
przy ul. Partyzantów 74, po uprzednim umówieniu się.

Prezydent Miasta Gdańska

przyjmuje w ramach skarg i interwencji po uprzednim umówieniu
w pok. 20 ul. Nowe Ogrody 8/12.

Zastępcy Prezydenta

przyjmują w ramach skarg i interwencji we wszystkie środy po uprzednim umówieniu
w pok. 20 ul. Nowe Ogrody 8/12.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.