Rejestr pism przyjętych do GZNK

Szanowni Państwo.

Dzięki rejestrowi przyjętych pism mogą Państwo sprawdzić następujące informacje:

  • datę wpływu pisma do działu/komórki organizacyjnej GZNK
  • nazwę działu, do którego wpłynęło pismo
  • działy którym przekazano i które zajmują się daną sprawą

W przypadku wątpliwości co do statusu jaki ma Państwa sprawa, prosimy o kontakt z właściwą jednostką organizacyjną GZNK.
Jeżeli otrzymane informacje będą się różnić z prezentowanymi na stronie danymi, prosimy o kontakt na adres sekretariat@gznk.pl.

W pole znajdujące się poniżej należy wpisać numer kancelaryjny pisma (Numer pisma/Symbol działu, np.: "1/NAK").

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.