Wiadomości

12 »
OFERTA PRACY Publikacja: 2017-08-16 13:17 | Oferty pracy
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Stanowisko ds. projektów europejskich
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1418/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2017 r. Publikacja: 2017-08-16 09:00 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika lokalu użytkowego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1417/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2017 r. Publikacja: 2017-08-16 08:58 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym, dla dotychczasowego dzierżawcy.
czytaj więcej »
Zarządzenie Nr 1366/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 sierpnia 2017 r. Publikacja: 2017-08-08 08:23 | Dzierżawy
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania z budynków Wspólnot Mieszkaniowych
czytaj więcej »
OFERTA PRACY Publikacja: 2017-08-08 07:18 | Oferty pracy
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Administratora - 2 etaty
czytaj więcej »
OFERTA PRACY Publikacja: 2017-08-08 07:14 | Oferty pracy
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB
ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Starszego referenta ds. nieruchomości - 2 etaty
czytaj więcej »
Wynik naboru Publikacja: 2017-08-04 10:02 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko St. referenta ds. nieruchomości w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
czytaj więcej »
Wynik naboru Publikacja: 2017-08-04 10:00 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
czytaj więcej »
Lokale użytkowe: naliczenie podatku VAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Publikacja: 2017-07-31 10:43 | Ogłoszenia
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 7 czerwca 2017 r. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Sygn. akt I FSK 1769/15, doręczonym w dniu 18 lipca 2017 r.), uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 r., (Sygn. akt I SA/Gd 656/15).
czytaj więcej »
Wynik naboru Publikacja: 2017-07-24 11:11 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. technicznych w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
czytaj więcej »
Wynik naboru Publikacja: 2017-07-18 08:22 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. wspólnot mieszkaniowych w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.
czytaj więcej »
Wynik naboru Publikacja: 2017-07-13 13:59 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.
czytaj więcej »
Wynik naboru Publikacja: 2017-07-12 09:38 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. zamówień publicznych w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.
czytaj więcej »
Przetarg na najem lokali użytkowych: 31.08.2017 r. Publikacja: 2017-07-10 17:04 | Przetargi
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do uczestnictwa w dniu 31 sierpnia 2017 r. w przetargu publicznym ograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Łąkowa 27 nr 2, stanowiącego mienie komunalne.
czytaj więcej »
Wynik naboru Publikacja: 2017-07-03 13:11 | Oferty pracy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Starszego inspektora / Inspektora nadzoru w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.
czytaj więcej »
12 »

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.