Wiadomości

Konkurs na najem lokali użytkowych: do 07.05.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.

Pisemne oferty na najem wymienionych lokali należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 7 maja 2018 roku, do godziny 15:00,

w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

"OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT PRZY ULICY ................."
(adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie).

Załączniki:
Wykaz lokali w konkursie 2018-04-05 pdf | 177,83 KB pobierz
Podstawa prawna:
PMG 541/18 - Zarządzenie 2018-04-04 pdf | 74,7 KB pobierz
PMG 541/18 - Załącznik nr 1 2018-04-04 pdf | 157,93 KB pobierz
Dodatkowe informacje o lokalach w przetargu
1 ANGIELSKA GROBLA 8/10 75.51 m2
2 BISKUPIA 4 16.05 m2
3 DE GAULLE'A 2A 53.85 m2
4 DE GAULLE'A 2A 41.20 m2
5 ELBLĄSKA 63 18.44 m2
6 FISZERA 7 90.90 m2
7 GLINKI 3 14.94 m2
8 GÓRKA 13A 30.87 m2
9 GRUNWALDZKA 52 69.87 m2
10 GRUNWALDZKA 70 23.95 m2
11 HALLERA 141 i 143 94.73 m2
12 KATARZYNKI 4 19.37 m2
13 KOTWICZNIKÓW 10AB 39.31 m2
14 KOTWICZNIKÓW 10AB 33.49 m2
15 OGARNA 27/28 122.25 m2
16 ROGACZEWSKIEGO 45 9.20 m2
17 SIENKIEWICZA 9 12.40 m2
18 SIENNICKA 10A 64.28 m2
19 SOBÓTKI 12 49.25 m2
20 STRAJKU DOKERÓW 12 26.70 m2
21 TRAKT ŚW. WOJCIECHA 431 10.00 m2
22 TRAUGUTTA 12 55.44 m2
23 TYSIĄCLECIA 24 66.21 m2
24 WOLNOŚCI 52 147.36 m2
25 ŻYWIECKA 5B 16.70 m2
Publikacja:
Autor: Jolanta Dobrenko
Data wytworzenia: 2018-04-05
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-04-05 08:36

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.