Wiadomości

Konkurs na najem lokali użytkowych: do 20.02.2018 r.

wiadomość archiwalna

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.

Pisemne oferty na najem wymienionych lokali należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 20 lutego 2018 roku, do godziny 15:00,

w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

"OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT PRZY ULICY ................."
(adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie).

Załączniki:
Wykaz lokali w konkursie 2018-01-29 pdf | 188,44 KB pobierz
Podstawa prawna:
PMG 191/18 - Zarządzenie 2018-01-26 pdf | 75,51 KB pobierz
PMG 191/18 - Załącznik nr 1 2018-01-26 pdf | 168,26 KB pobierz
Publikacja:
Autor: Jolanta Dobrenko
Data wytworzenia: 2018-01-29
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-01-29 11:45

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.