Wiadomości

Konkurs na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na GARAŻE - do 07.05.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.

Pisemne oferty na najem wymienionych lokali należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 7 maja 2018 roku, do godziny 15:00,

w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

"OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO-GARAŻU W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT PRZY ULICY ............ "
(adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie).

Załączniki:
Wykaz lokali w konkursie 2018-04-05 pdf | 122,69 KB pobierz
Podstawa prawna:
PMG 540/18 - Zarządzenie 2018-04-04 pdf | 58,06 KB pobierz
PMG 540/18 - Załącznik nr 1 2018-04-04 pdf | 98,89 KB pobierz
Publikacja:
Autor: Justyna Zdebik
Data wytworzenia: 2018-04-05
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-04-05 08:18

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.