Wiadomości

Konkurs na najem lokalu użytkowego przy ul. Garncarska 18/20: do 02.02.2018 r.

wiadomość archiwalna

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnego prawnie i fizycznie lokalu użytkowego przy ulicy Garncarska 18/20, przeznaczonego do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Pisemne oferty na najem wymienionego lokalu należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 2 lutego 2018 roku, do godziny 15:30,

w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

"OFERTA NA NAJEM W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY ULICY GARNCARSKA 18/20".

Załączniki:
Wykaz lokali w konkursie 2018-01-09 pdf | 117,46 KB pobierz
Rzut piwnic - cz. 1 2016-12-30 pdf | 547,21 KB pobierz
Rzut piwnic - cz. 2 2016-12-30 pdf | 610,84 KB pobierz
Rzut parteru - cz. 1 2016-12-30 pdf | 646,91 KB pobierz
Rzut parteru - cz. 2 2016-12-30 pdf | 729,92 KB pobierz
Rzut 1 piętra - cz. 1 2016-12-30 pdf | 606,92 KB pobierz
Rzut 1 piętra - cz. 2 2016-12-30 pdf | 674,16 KB pobierz
Rzut 2 piętra - cz. 1 2016-12-30 pdf | 565,37 KB pobierz
Rzut 2 piętra - cz. 2 2016-12-30 pdf | 584,34 KB pobierz
Rzut 3 piętra - cz. 1 2016-12-30 pdf | 414,42 KB pobierz
Rzut 3 piętra - cz. 2 2016-12-30 pdf | 591,11 KB pobierz
Rzut 4 piętra - cz. 1 2016-12-30 pdf | 614,15 KB pobierz
Rzut 4 piętra - cz. 2 2016-12-30 pdf | 666,96 KB pobierz
Podstawa prawna:
PMG 36/18 - Zarządzenie 2018-01-08 pdf | 71,5 KB pobierz
PMG 36/18 - Załącznik nr 1 2018-01-08 pdf | 94,61 KB pobierz
Publikacja:
Autor: Jolanta Dobrenko
Data wytworzenia: 2018-01-09
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-01-09 16:17

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.