Wiadomości

Najem w trybie bezprzetargowym: do 02.03.2018 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem komunalnych lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym, w drodze zbierania i wyboru ofert.

Pisemne oferty na najem wymienionych lokali należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 2 marca 2018 roku, do godziny 15:00,

w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

"OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY ULICY ................."
(adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie).

Załączniki:
Wykaz lokali 2018-02-07 pdf | 154,23 KB pobierz
Podstawa prawna:
PMG 219/18 - Zarządzenie 2018-02-06 pdf | 64,88 KB pobierz
PMG 219/18 - Załącznik nr 1 2018-02-06 pdf | 91,28 KB pobierz
Publikacja:
Autor: Anastazja Astramowicz-Zawada
Data wytworzenia: 2018-02-07
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-02-07 13:13

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.