Wiadomości

Najem w trybie bezprzetargowym: do 04.12.2017 r.

wiadomość archiwalna

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zaprasza do składania pisemnych ofert na najem komunalnych lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert.

Pisemne oferty na najem wymienionych lokali należy składać w Dziale Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy przy ulicy Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku (Kancelaria I piętro)

do dnia 4 grudnia 2017 roku, do godziny 15:30,

w zaklejonej kopercie (w jednej kopercie jedna oferta) opatrzonej napisem:

"OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM PRZY ULICY ................."
(adres lokalu oraz nr pozycji na wykazie).

Załączniki:
Wykaz lokali 2017-11-10 pdf | 147,87 KB pobierz
Podstawa prawna:
PMG 1956/17 - Zarządzenie 2017-11-09 pdf | 56,52 KB pobierz
PMG 1956/17 - Załącznik nr 1 2017-11-09 pdf | 95,98 KB pobierz
Publikacja:
Autor: Anastazja Astramowicz-Zawada
Data wytworzenia: 2017-11-10
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2017-11-10 11:18

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.