Wiadomości

Usuwanie skutków piątkowej burzy.

Natychmiast po zakończeniu intensywnych opadów deszczu pracownicy Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przystąpili do sprzątania wskazanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, newralgicznych punktów, umożliwiając udrożnienie ciągów komunikacyjnych i pieszych.

Pracownicy GZNK wykonywali te prace w uzupełnieniu działań GZDiZ, który w te tereny skierował sprzęt mechaniczny.

Dział Utrzymania Porządku i Czystości, będący komórką struktury organizacyjnej GZNK bierze udział w wielu akcjach wspomagając mieszkańców w utrzymaniu czystości. Ich niebagatelne doświadczenie, poparte jest udziałem w koordynowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego akcjach, związanych ze zdarzeniami kryzysowymi w latach 2015-2017, wynikającymi z nawalnych deszczy. Pracownicy GZNK zabezpieczają skarpy, sprzątają chodniki i inne miejsca niedostępne dla maszyn.

Zobacz galerię:

Publikacja:
Autor: Aleksandra Strug
Data wytworzenia: 2018-05-16
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-05-16 11:06

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.