Wiadomości

Wspólne podwórko 2018 – kolejna edycja programu

,,Wspólne podwórko 2018’’ to już piąta edycja programu konkursowego wspierającego działania obywatelskie na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, który od 2014 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, realizowany jest przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB.

Program ,,Wspólne Podwórko 2018 r.’’ adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz współwłaścicieli nieruchomości budynkowych posiadający umowę dzierżawy lub współdzierżawy terenu przyległego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75 000,00 zł, a ostateczny termin składania kompletnej dokumentacji konkursowej upływa z dniem 31 marca 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, regulamin programu konkursowego oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajdą Państwo w na stronie http://www.podworka.gznk.pl/projekty/program-wspolne-podworko

Publikacja:
Autor: Aleksandra Strug
Data wytworzenia: 2018-01-09
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-01-09 10:15

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.