Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy kierownika Działu Technicznego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrany został

Pan Tomasz Falborski, zam. Gdańsk.

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Zastępcycy kierownika Działu Technicznego i uzyskał najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Publikacja:
Autor: Henryka Ziółkowska
Data wytworzenia: 2018-04-16
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-04-16 11:31

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.