Wiadomości

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została

Pani Joanna Rybicka, zam. Gdańsk.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych i uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Publikacja:
Autor: Henryka Ziółkowska
Data wytworzenia: 2018-05-15
Publikujący: Wojciech Borkowski
Data publikacji: 2018-05-15 12:19

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.