Wiadomości

Zarządzenie Nr 2024/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2017 r.

wiadomość archiwalna

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców

Załączniki:
PMG 2024/17 - Zarządzenie 2017-11-29 pdf | 133,83 KB pobierz
PMG 2024/17 - Załącznik nr 1 2017-11-29 pdf | 96,97 KB pobierz
Publikacja:
Autor: Dorota Liebon
Data wytworzenia: 2017-11-30
Publikujący: Karolina Pacholska
Data publikacji: 2017-11-30 11:10

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.