Wsparcie osób zadłużonych

Mieszkasz w lokalu komunalnym w Gdańsku i masz kłopoty z płatnością za czynsz?
To nie jest problem. Zgłoś się do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych i porozmawiaj z nami o swoim zadłużeniu. Przecież możesz je odpracować, rozłożyć na raty czy też zamienić lokal za spłatę zadłużenia.


W roku 2006 Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wydał Zarządzenie w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla GZNK
( Zarządzenie nr 67/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ) .

Świadczenia rzeczowe to głównie prace porządkowe, które wykonują osoby zadłużone według stawki po 15 zł/godz. obowiązującej od 01.04.2018 r.
( Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. )

Aby skorzystać z możliwości wykonania świadczenia rzeczowego użytkownicy powinni zgłaszać się do Biura Obsługi Mieszkańców, właściwego dla miejsca zamieszkania, gdzie zostaną ustalone warunki jego wykonania.

Istotne jest to, że można odpracować nie tylko własne zadłużenie, ale również zaległości np. członków dalszej rodziny.

Porozumienia są zawierane z dłużnikami, których zaległość nie przekracza kwoty 20.000 zł. W szczególnie uzasadnianych przypadkach Dyrektor może zawierać porozumienia z dłużnikami, których zaległość przekracza 20.000 zł. Wyłącza się możliwość wykonania świadczenia rzeczowego od osób posiadających zaległości za okres krótszy niż 6 miesięcy.
Warunkiem wykonania świadczenia jest uiszczanie bieżących zobowiązań.


Od momentu uruchomienia programu GZNK zaobserwował wzrastające zainteresowanie uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego. Od 2007 r. do września b.r, z tej formy skorzystały 2142 osoby.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.