Wsparcie osób zadłużonych

W szczególnych przypadkach możliwe jest wsparcie osób zadłużonych poprzez udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia np. poprzez rozłożenie zaległości na raty, odroczenie spłaty zaległości. Celem działania jest ułatwienie dłużnikom będącym w trudnej sytuacji finansowej wywiązania się z zaległych zobowiązań.

Aby uzyskać tę formę pomocy, umów się na spotkanie z windykatorem GZNK właściwym dla twojego miejsca zamieszkania:

pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
BOM1
Specjalista ds. windykacji
Anna Frącek
58 320 80 35,
BOM1
Specjalista ds. windykacji
Iwona Kraśniewska
58 320 80 35,
pok. 1 B
BOM1
Specjalista ds. windykacji
Aleksandra Kasprowska
58 320 78 57,
pok. 1
BOM2
Inspektor ds. windykacji
Tadeusz Grabowski
58 300 05 45,
BOM2
Inspektor ds. windykacji
Jolanta Zaborska
58 300 05 45,
pok. 8
BOM4
Inspektor ds. windykacji
Sylwia Kurek
58 320 74 88,
BOM4
Starszy inspektor ds. windykacji
Halina Witkowska
58 320 74 88,
pok. 6
BOM7
Specjalista ds. windykacji
Zofia Matecka
58 520 43 16,
pok. 11
BOM7
Inspektor ds. windykacji
Anna Csernak
58 553 08 11, 58 512 30 59, 58 512 30 43,
BOM7
Starszy inspektor ds. windykacji
Elżbieta Janowska
58 553 08 11, 58 512 30 59, 58 512 30 43,
pok. 21
BOM7
Specjalista ds. windykacji
Agata Siemieniuk
58 344 41 48,
pok. 2
BOM8
Starszy inspektor ds. windykacji
Ewa Jasik
58 320 80 13, 58 520 43 29,
BOM8
Inspektor ds. windykacji
Alina Kąkol
58 320 80 13, 58 520 43 29,
BOM8
Specjalista ds. windykacji
Jolanta Król
58 320 80 13, 58 520 43 29,
pok. 13
BOM9
Specjalista ds. windykacji
Maria Dubowska
58 520 43 33,
BOM9
Specjalista ds. windykacji
Anna Dziuba
58 520 43 33,
BOM9
Specjalista ds. windykacji
Iwona Gabara
58 520 43 33,

Koordynatorem działań windykatorów z Biur Obsługi Mieszkańców jest kierownik Działu Windykacji Lidia Zuchowska - tel.: 58 340 76 70.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.