Wsparcie osób zadłużonych

Jedną z form spłaty/obniżenia zadłużenia jest możliwość zamiany lokalu komunalnego na inny.

Często przyczyną popadania najemcy w zadłużenie jest mieszkanie niewspółmiernie duże do jego potrzeb lub kosztowne w utrzymaniu. Zamiana pozwala uniknąć narastania zaległości z tytułu korzystania z lokalu, dostarcza dłużnikowi lokal odpowiedni do jego możliwości finansowych - o niższym standardzie lub tańszy w utrzymaniu.

W uzasadnionych przypadkach z osobą, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu można zawrzeć porozumienie o przejęciu zadłużenia dotychczasowego najemcy i rozłożeniu jego spłaty na raty.

Aby rozpocząć:

  1. Zapoznaj się z zasadami zamiany mieszkań
  2. Sprawdź aktualne oferty zamiany
  3. Skontaktuj się z Działem Nieruchomości, gdzie specjalisci ds. zamiany mieszkań udzielą pełnych informacji
    tel.: 58 320 80 68

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.