Dział Wspólnot

Dział Wspólnot GZNK SZB
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Partyzantów 74

Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek: 8:00-15:00
środa: 8:00-17:00


Stosownie do

w skład Działu Wspólnot wchodzi:

Zespół ds. Obsługi Wspólnot w Obcym Zarządzie - reprezentuje Gminę Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, których Gmina jest członkiem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, obejmującego w szczególności głosowanie pod uchwałami wspólnot mieszkaniowych w zakresie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1458/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2006 r.

Zespół ds. Wspólnot – wykonuje czynności zarządzania nieruchomością wspólna w oparciu o art. 205 KC oraz pełnomocnictwa udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości.



Zapewniamy kompleksową obsługę oraz wysoki profesjonalizm w zakresie prowadzonych zadań.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.