Dział Współpracy

Dział Współpracy GZNK SZB
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Partyzantów 74

Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek: 8:00-15:00
środa: 8:00-17:00


Stosownie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1458/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – zakład budżetowy w Gdańsku oraz Zarządzenia nr 88/2013 Dyrektora GZNK SZB z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz opublikowania tekstu jednolitego tego Regulaminu w skład Działu Współpracy wchodzi:

  • Zespół ds. Kontroli Wspólnot Mieszkaniowych
  • Zespół ds. Obsługi Wspólnot w Obcym Zarządzie
  • Zespół ds. Wspólnot

Zespół ds. Kontroli Wspólnot Mieszkaniowych – przeprowadza w imieniu Gminy Miasta Gdańsk kontrolę zarządów lub zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Gdańsk jest członkiem.

Zespół ds. Obsługi Wspólnot w Obcym Zarządzie - reprezentuje Gminę Miasta Gdańska na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, których Gmina jest członkiem w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, obejmującego w szczególności głosowanie pod uchwałami wspólnot mieszkaniowych w zakresie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1458/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2006 r.

Zespół ds. Wspólnot – wykonuje czynności zarządzania nieruchomością wspólna w oparciu o art. 205 KC oraz pełnomocnictwa udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości.Zapewniamy kompleksową obsługę oraz wysoki profesjonalizm w zakresie prowadzonych zadań.

©  2003-2017 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B.